WERKGELUK: SLEUTEL TOT DUURZAME INZETBAARHEID

Geluk in het leven, maar ook streven naar geluk op het werk heeft positieve effecten tot gevolg. Gelukkige medewerkers presteren beter, zijn minder vaak ziek, zijn gedrevener, flexibeler en staan meer open voor verandering. Uit onderzoek blijkt dat gelukkige medewerkers leiden tot 21% meer productiviteit leidt, 45% minder verloop en 37% minder ziekteverzuim. Daarnaast zal vrijwel iedereen beamen dat het gewoon fijn is wanneer je werk hebt dat je met plezier doet. En dat leidinggevenden het liefst leiding geven aan een team van bevlogen medewerkers.

Is uit de uitslag van uw medewerkerstevredenheidsonderzoek af te leiden of de medewerkers gelukkig zijn met wat ze doen?

Werkgeluk is niet hetzelfde als werktevredenheid. Werkgeluk heeft een veel sterkere invloed op werkprestaties dan werktevredenheid. Bij werkgeluk gaat het om bevlogenheid en betrokkenheid. Een hoge mate van bevlogenheid werkt positief door in de effectiviteit, klantgerichtheid, productiviteit en het ziekteverzuim daalt. Werkgelukkige medewerkers zijn creatiever, weerbaarder tegen tegenvallers, hebben minder slaapproblemen, hebben minder behoefte om het bedrijf te verlaten en hebben minder last van burn-out. En dat leidt tot duurzame inzetbaarheid van menselijke energie. Kortom: zowel werkgevers en werknemers zijn gebaat bij meer werkgeluk.

Bevlogenheid en werkgeluk is een samenspel tussen mens en organisatie. Ik ondersteun organisaties bij het implementeren van aandacht voor werkgeluk of (zoals sommigen het liever noemen) bevlogenheid en bezieling. Met plezier ga ik hierover het gesprek aan met de werkgever, de individuele medewerker of met teams.

 

HOE KUN JE WERKEN AAN WERKGELUK?

Werkgevers
  • Ruimte geven aan medewerkers, die vanuit hun intrinsieke motivatie, het beste uit zichzelf weten te halen en dat dienstbaar weten te maken aan het team/de organisatie.
  • Structureel vorm geven aan goede voorspellers van werkgeluk: goede relaties, openheid, eerlijkheid, zelfsturing, uitdaging, het gevoel dat je werk ertoe doet, een goede fysieke werkplek.
  • Door werkgeluk bespreekbaar en meetbaar te maken, bijvoorbeeld met competenties die werkgeluk bevorderen.
    In veel organisaties wordt gewerkt met klassieke competenties als klantgerichtheid, stressbestendigheid en verantwoordelijkheid. Dergelijke competenties dragen zeker bij aan het succes van een organisatie. Er zijn echter ook andere competenties die het medewerkersgeluk vergroten en daarmee kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie.
 
Medewerkers

In individuele coachtrajecten gaan we in gesprek over regie nemen over je werkgeluk. Want uiteindelijk ben je als medewerker zelf verantwoordelijk voor plezier in het werk en voor werkgeluk. Het doel in dit coachtraject is dat je:

  • Lef en daadkracht creëert om eerlijk naar jezelf te kijken.
  • Je bewust wordt van jouw eigen unieke kleuren en kwaliteiten.
  • Je kunt richten op dat wat echt belangrijk voor je is.

Om uiteindelijk jezelf (weer) te laten stralen !

Meer informatie: Personal Coaching

 
Teams

Een team bestaat uit individuele teamleden met elk hun eigen gedrag, vaardigheden en overtuigingen en elk teamlid brengt zijn eigen kleur (kwaliteiten en talenten) met zich mee.
Werken aan werkgeluk kan betrekking hebben op de mate van teameffectiviteit (hoe worden alle aanwezige kwaliteiten ingezet).
Het kan ook betrekking hebben op de onderlinge communicatie of de vorm van leiderschap.

Meer informatie: Teamcoaching