Lastige vraag

Eén vraag die steevast op tafel komt in mijn coachgesprekken over loopbaanvragen is: “Waar ben jij goed in?” Voor velen blijkt het een lastige vraag te zijn. Omdat ze het gewoonweg niet weten of omdat ze het onwennig vinden om over zichzelf na te denken, laat staan om zo over zichzelf met anderen te spréken.

Toch is het een belangrijke vraag. Want wanneer jij jouw eigen talenten kent en herkent, creëer je zelfinzicht en vergroot je de kans om het werk te doen dat je leuk vindt en dat je voldoening geeft. En maak je ze vervolgens kenbaar aan anderen dan zullen mensen om je heen je  eerder benaderen voor werkzaamheden die jij van nature graag doet én waar je heel goed in bent.

Met het ontdekken van jouw talenten zou je ook wel eens tot de conclusie kunnen komen dat je huidige baan onvoldoende bij jouw talenten past. Of je gaat ineens begrijpen waarom je na je werk altijd zo moe thuis komt : de bevlogenheid ontbreekt.

Geen talent

Ik heb geen specifiek talent” hoor ik soms. Als we er dan samen over doorpraten blijkt al snel dat ‘Talent’ een containerbegrip is: er worden allerlei verschillende betekenissen aan gegeven. In de volksmond wordt er vaak een persoon mee bedoeld die ergens in uitblinkt, bijvoorbeeld in de sport- of muziekwereld. Een ander beeld kan zijn dat je talent hebt wanneer je iets kunt wat niemand anders kan. Bij loopbaanvragen heeft talent echter een andere betekenis: talent is een eigenschap. Het is de sterke wil om iets te doen en waarbij je de inspanning die daar voor nodig is ook heel goed kunt volhouden. Het kost je weinig moeite. Talent heeft dus alles te maken met natuurlijke aanleg. Het is als het ware een aangeboren behoefte. Mensen zijn het meest herkenbaar in het gedrag dat voortvloeit uit zijn of haar talenten.

Drijfveren

“Waar komt dat talent vandaan?” is de logische vervolgvraag. Het gedrag dat jij en ik vertonen wordt sterk bepaald door wat ons drijft: onze drijfveren. Je drijfveren bepalen je motivatie, houding en voorkeur. Ze bepalen voor een groot deel de manier waarop je functioneert en hoe je tegen zaken aankijkt. Heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat bepaalde activiteiten je energie opleveren, je kunt het wel uren volhouden, terwijl je bij andere taken er na korte tijd al flauw van bent?  

Het gaat er dus om wat mensen werkelijk beweegt  En gelukkig hebben we niet allemaal dezelfde drijfveren. Dat zou vreselijk saai zijn! Je bent je er misschien niet zo vaak van bewust wat jou drijft, je doet dat gewoon. Het zijn je drijfveren die maken dat je onbewust iets wilt. Je zoekt naar wat voor jou veilig en prettig is, je haalt iets naar je toe of je beweegt onbewust weg van dingen die je niet wilt, die jij als onveilig of onprettig ervaart. Om pijn te vermijden, of om te realiseren wat je wel wilt, zet je (vaak volledig onbewust) je talenten in.

Je drijfveren in combinatie met bijbehorende talenten vormen je voorkeursgedrag , dat is het gedrag dat iemand het liefst en het makkelijkst vertoont. Dat gedrag gaat min of meer vanzelf als je daar tenminste de ruimte voor krijgt. Ieder mens heeft talent, maar niet voor elke functie of elke activiteit. Een paar voorbeelden:

 • Hans heeft het talent om sturend en overtuigend op te treden. Het gaat hem makkelijk af en hij heeft er plezier in. Dit komt vanuit de drijfveer Dominantie (zeggenschap en invloed). Wie deze drijfveer niet heeft zal het veel lastiger vinden om dergelijke taken uit te voeren. Het kost dan veel meer energie. 
 • Anna heeft een sterke behoefte om anderen te helpen en te ondersteunen. En dat doet ze zichtbaar met plezier. Het geeft haar energie omdat ze het graag doet én ook goed kan. Zij heeft talent om anderen met toewijding te verzorgen of te helpen. Dat wil overigens niet zeggen dat iemand die Hulpverlenen niet als drijfveer heeft, niet in staat is om anderen te helpen. Je kunt ook functioneel hulpvaardig zijn of je kunt helpen uit beleefdheid (dan doe je het vanuit een andere drijfveer).
 • Jeroen heeft als belangrijke drijfveer: Onafhankelijk denken en handelen. Dat uit zich bijv. in zijn talent om zelfstandig en daadkrachtig beslissingen nemen. In een omgeving waarin hij zelf kan bepalen hoe en wanneer hij zijn werk doet is hij op zijn best. In een vorige functie, waarin hij in grote mate afhankelijk was van beslissingen van anderen, had hij het zwaar.
 • Linda heeft sterke behoefte aan een omgeving waar ieder zich houdt aan de regels en werkt binnen de gegeven kaders. Iedereen kent haar vanwege haar formele benadering en integriteit. Dit komt voort uit haar drijfveer Conformeren. In een organisatie of omgeving waar het allemaal wat losjes aan toe gaat voelt Linda zich niet prettig.
 • Corines belangrijkste drijfveer: Vernieuwing en creativiteit. In haar dagelijkse werk is daar geen ruimte voor, er wordt strikt gewerkt volgens vaste protocollen. Mensen met de drijfveer Orde en Structuur gedijen prima in deze setting, Corine niet. Corines talent om creatief en flexibel om te gaan met situaties komt helaas niet tot zijn recht in haar werkomgeving.
 • Gerard, die niets heeft met de drijfveer Aanzienbehoefte, staat niet te juichen wanneer de directie hem opdraagt om een presentatie voor groot publiek te geven. Dat wil niet zeggen dat hij geen goede presentatie kan neerzetten, het zal wel hem echter veel meer moeite kosten dan zijn collega die het heerlijk vind om op een podium te staan en alle aandacht op zich gericht te zien.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft alles te maken met milieu en economie. We maken steeds bewustere keuzes over het gebruik van energiebronnen naarmate we meer kennis hebben over de impact ervan op onze leefomgeving. Natuurlijke energiebronnen kunt je uitputten, maar je kunt ze ook opladen. En precies hetzelfde geldt natuurlijk voor onze persoonlijke energiebronnen!  

Mensen zijn het meest krachtig en energiek als ze dingen doen waartoe ze van binnenuit gemotiveerd worden. Vanuit je eigen natuurlijke behoeften en drijfveren, vanuit je voorkeursgedrag. En hoe fijn zou het zijn wanneer je voorkeursgedrag hetzelfde is als het gedrag wat je daadwerkelijk laat zien in je (werk)omgeving. Dan sta je als mens in je persoonlijke kracht. Dan laadt je jezelf iedere werkdag voortdurend op met nieuwe energie. Dan ga je duurzaam om met je persoonlijke energiebronnen. 

In de situaties waarin dit niet het geval is gaat het op enig moment schuren. Een gevoel van onbehagen kan ontstaan en  kan uiteindelijk leiden tot tegenzin, weerzin, stress, burn-out en (langdurig) ziekteverzuim.

Aan de slag

Aandacht en inzetten van je talent heeft dus vooral positieve gevolgen. Het leidt tot meer werkgeluk en daardoor tot  betere werkresultaten, hogere klantenbinding en klanttevredenheid én een hogere productiviteit.  Bewustwording van unieke talenten en kwaliteiten kan (weer) vitaliteit en veerkracht brengen. Alle reden dus om aan de slag te gaan met talenten!  

Kun je je voorstellen dat het niet alleen voor jou, maar ook voor jouw werkgever interessant is om te onderzoeken of er een goede match is tussen het werk dat je doet en jouw drijfveren?  Want welke organisatie wil nu niet werken met medewerkers die met plezier het beste uit zichzelf halen en bereid zijn om dat voor de organisatie in te zetten? Mooi onderwerp voor het eerstvolgend ontwikkelingsgesprek? 

Ontdek jouw kleurenpalet

Talenten kleuren je persoonlijke identiteit. En ieder heeft zijn eigen kleurenpalet. Ook jij !!  Ben je er klaar voor om die te ontdekken?                   

De volgende tips kunnen je daarbij wellicht helpen:

 

Tip 1   Wat doe je het liefst? 

Maak een lijst van de dingen die jij eenvoudig en vanzelfsprekend vindt én die je het liefst doet. Bekijk het ruim: je werk, je leven, vroeger en nu. Je kunt hierbij de volgende vragen gebruiken. 

 • Wat vind je leuk om te doen zonder dat iemand het je vraagt ?
 • Wat vond je als kind leuk om te doen ?
 • Waar moeten anderen je bij weg sleuren, omdat je maar niet kunt stoppen ?
 • Welke leuke dingen, die je doet, zorgen ervoor dat je even de tijd kwijt bent ?
 • Wat zou je desnoods gratis doen ?

Realiseer je eens dat deze dingen voor een ander waanzinnig moeilijk zijn! Wat voor jou een tweede natuur is kan voor een ander een kwelling zijn.

Tip 2   Je succesverhalen

Schrijf op welke activiteiten jij uitvoert waarvan jij vindt dat je die heel goed doet. Wees daarbij vooral niet bescheiden. Er is zoveel meer dan je denkt! Neem er de tijd voor. Denk daarbij niet alleen aan nu, ga ook terug naar wat langer geleden. Beschrijf wat jij ervaren hebt als “succes” werkzaamheden. Het gaat om alles waarvan je tegen jezelf zegt: Dat kan ik echt heel goed”. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Projecten die je gedaan hebt.
 • Lessen / opleidingen die je boeiend vond.
 • Spontane geslaagde acties van jezelf.

 Probeer daarna te beschrijven wat het was dat die activiteit het voor jou interessant maakte. Welke rode lijn zie je in je lijst van activiteiten?

Tip 3    Wat zijn je interesses?

Bij interesses gaat het om wat je belangrijk vindt om te lezen, te kijken, te beluisteren, te bestuderen. Deze vragen kun je gebruiken:

 • Over welke onderwerpen lees je veel ?
 • Waar kijk je graag naar ?
 • Welke onderwerpen vallen je altijd op in de media ?
 • Over welke onderwerpen praat je graag?

Tip 4    Interview een vriend(in)

Feedback van mensen die jou goed kennen is een goed hulpmiddel bij het ontdekken van talent. Vraag een aantal van hen om je te helpen en maak een afspraak voor een interview. Mail hem of haar een aantal vragen vooraf. Bijvoorbeeld: 

 • Waar vind jij dat ik goed in ben.
 • Voor wat voor soort dingen/activiteiten durf je mij wakker te maken.
 • Welke  woorden kenmerken mij het meest en waarom.
 • Als ik dit werk niet zou doen, wat zou je dan erg goed bij me vinden passen? En waarom? 

Tip 5    Meten is weten 

Om je eigen beeld te ondersteunen kan het nuttig zijn om een persoonlijkheidsanalyse te doen. Zon analyse biedt inzicht in jezelf, hoe je dingen aanpakt, waar je energie van krijgt en wat je uitput. Ik werk o.a. met de TMA-analyse (Talenten en Motivatie Analyse) Deze meet drijfveren en ‘vertaalt’ die naar bijbehorende talenten. Op basis van een uitgebreide vragenlijst die je op je computer maakt, worden 22 drijfveren en 44 talenten in beeld gebracht en ontstaat inzicht in de ontwikkelbaarheid van competenties.  Een prima hulpmiddel om meer zicht te krijgen op persoonlijke drijfveren en passend werk. Hier lees je er meer over  https://everscoaching.nl/talenten-motivatie-analyse/

Voor werkgevers is meer informatie over de TMA-methode te lezen op https://everscoaching.nl/talenten-motivatie-analyse-organisaties/

 

 

 

Waar ben jij goed in?