HOE VERHOOG JE TEAMEFFECTIVITEIT?

Wat beïnvloedt de teameffectiviteit?

De werkdruk is te hoog. We maken te weinig gebruik van elkaars kracht en kwaliteiten. We willen werken aan onze teamontwikkeling. De communicatie binnen het team loopt niet lekker. De afdeling hangt als los zand aan elkaar. Er heerst een gespannen sfeer binnen het team, maar waar dat precies aan ligt is onduidelijk. We geven elkaar geen feedback, of we vatten feedback op als kritiek. Het team is minder gemotiveerd of werkt met minder plezier dan voorheen. Hoe krijg ik alle teamleden mee in de noodzakelijke organisatieveranderingen? De teamsamenstelling is veranderd en we zijn nog niet één team. Ik mis de synergie binnen mijn team: het is een optelsom van hard werkende individuen. Ze werken niet samen maar ze werken (wellicht onbedoeld) elkaar tegen.

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten, ontevredenheid of spanningen.

Voorafgaand aan de teamsessies start ik met individuele gesprekken. Want de eerste stap in teamsessies is als het vormen van een reisgezelschap, waarbij iedereen het aandurft wat meer van zichzelf te laten zien. Om vervolgens de lastige situaties gezamenlijk te bespreken en aan te pakken.Het onderling vertrouwen dat hier voor nodig is komt vanuit een vergroot zelfinzicht dat o.a. kan worden bereikt met een Insights Discovery profiel. Dit individueel profiel laat ieders sterke en verbeterpunten zien inclusief tips hoe deze te ontwikkelen. De ‘kleurentaal” van Insights Discovery maakt het daarbij veilig om dit ook met elkaar te delen.

Ook het werken met de Talenten- en Motivatie Analyse (TMA) is een fijne methode bij het samenstellen van nieuwe teams of het opsporen van (mogelijke) knelpunten en kansen in bestaande teams. Binnen de TMA-methode is het mogelijk om individuele TMA rapportages te combineren zodat er een TMA teamanalyse ontstaat. Deze maakt direct inzichtelijk en bespreekbaar waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen.

Insights Discovery en de TMA Team analyse kunnen worden ingezet bij bestaande teams maar ook bij tijdelijke teams zoals bijvoorbeeld een projectteam.
Teamcoaching in een veilige en prettige sfeer stimuleert om open met elkaar in gesprek te gaan en samen keuzes en afspraken te maken voor de toekomst. Doel ervan is dat het team intensief samen werkt aan begrip, verbinding en onderling vertrouwen en hierdoor ambitieuze en haalbare doelen kan formuleren. Met als resultaat een effectievere samenwerking, meer energie, werkplezier en werkgeluk.

Het resultaat van een groep is immers groter is dan de som van de individuele prestaties.
Sterke en stralende teams weten elkaars verschillen te benutten en te bundelen en zo het maximale uit de samenwerking te halen.

Ik help jullie graag bij het vinden van de sleutel om als team (weer) te gaan stralen.
Dat brengt werkgeluk!