Coachen is maatwerk

Ieder individueel coachtraject is anders doordat iedere wens of vraag weer anders is. Daarom verschillen de kosten per coachingstraject. Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek bepalen we samen de gewenste inhoud, duur en vorm van het traject en maak ik een passende offerte.

In de meeste gevallen wordt een coachtraject voorafgegaan door een intake/kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 30-45 minuten en is gratis.

Coachtrajecten

Coachsessies kunnen afhankelijk van de vraagstelling in verschillende soorten trajecten worden gevolgd:

Kort coachingstraject: 3 of 4 gesprekken
Standaard coachingstraject: 6 gesprekken
Intensief coachingstraject: 8, 9 of 10 gesprekken voor een begeleiding die meer aandacht vraagt.

Particulier

Particulieren coach ik bij voorkeur in mijn eigen coachpraktijk tegen een tarief van € 95,– excl. BTW per uur. De gesprekken duren ongeveer 75 minuten. De gesprekken kunnen op verzoek ook plaats vinden op een externe locatie. Soms brengt dat meer kosten met zich mee.

De coachee heeft de mogelijkheid om naast de coachsessies ook via e-mail of per telefonisch contact met de coach te onderhouden. Evt. reiskosten: € 0,19 per kilometer.

Kosten voor coaching kunnen veelal worden opgevoerd als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Werkgevers vergoeden coaching vaak vanuit goed werkgeverschap, ‘scholingsbudget’ als het gaat om preventie, re-integratie of in het kader van persoonlijke ontwikkeling.
Vraag hier eens naar bij de werkgever. Mocht dit niet het geval zijn bedenk dan dat coaching door bijna iedereen wordt ervaren als een waardevolle investering in jezelf.

Zakelijk

Nadat we gezamenlijk helder hebben wat de gewenste inhoud, duur en vorm van een individueel traject zal zijn maak ik een passende offerte. Coaching kan plaats vinden op eigen locatie of (tegen vergoeding van extra kosten) op een externe locatie. Reiskosten: € 0,19 per kilometer.

De gesprekken duren ongeveer 90 minuten en de coachee heeft de mogelijkheid om naast de coachsessies ook via e-mail of per telefonisch contact met de coach te onderhouden.

Voor individuele coachtrajecten in een organisatie kan vooraf een driegesprek plaatsvinden met de opdrachtgever en de medewerker. Daarin maken we o.a. afspraken over een eventueel tussentijds evaluatiegesprek. Als er geen driegesprek nodig is start het traject direct met de medewerker. Na het eerste vrijblijvende gesprek maak ik een passende offerte.

Teamcoaching, workshops en/of trainingen

Ook voor teamcoaching en workshops en/of trainingen geldt: ieder traject is maatwerk. Wanneer de gewenste resultaten, en op basis daarvan, de inhoud, duur en vorm van het traject duidelijk is volgt een passende offerte.

“You think a professional is expensive? Wait until you hire an amateur.”