WAT IS TALENTEN MOTIVATIE ANALYSE (TMA)?

De TMA talentenanalyse geeft een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden. Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de kandidaat centraal en op de troon die hem past.

HOE WERKT TMA?

Een TMA Talentenanalyse benadert mensen positief, is niet veroordelend en biedt veel inzicht in de persoonlijkheid van mensen. Uitgaande van 22 verschillende behoeften worden aan de kandidaat (online) 312 vragen voorgelegd ( of de verkorte versie van 156 vragen). Op basis van de uitgesproken voorkeuren kan specifiek gedrag worden voorspeld.

TMA gaat uit van gedragsbeïnvloeding door 3 factoren: Talenten, Competenties en Capaciteiten en omgeving. De uitkomst van de Talentenanalyse zien we dan ook in het licht van deze 3 factoren. Behoeften en denkprocessen zijn, in combinatie met de omgeving, de veroorzakers van bepaald en specifiek gedrag.

De rapportages geven heldere informatie over de talenten van mensen en is ontwikkelingsgericht geschreven. Daarnaast geeft TMA adviezen over de ideale werkomgeving, leer- ontwikkelstijl,de aanleg voor 53 competenties en de mate waarin die passen bij aanwezige ambities.

TMA VOOR WIE EN WANNEER?

De TMA Talentenanalyse is geschikt voor verschillende soorten professionals en voor verschillende situaties. Het is bijzonder geschikt bij voorselectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken. De TMA-methode biedt een goede combinatiemogelijkheid met een beroepskeuzetest, capaciteitentest en 360 graden Feedback.

Velen ervaren de TMA-analyse als een prettig, uitdagend en kloppend instrument.

Download hier een voorbeeldrapport of de uitleg TMA analyse.

Meer informatie over de TMA methode (o.a. 100 praktijkcases) op https://www.tma.nl/

Talentdialoog

De TMA Talentenanalyse is een uitstekend middel voor gesprekken tussen coach, leidinggevende en medewerker. De beschrijving van de drijfveren en talenten zijn een goed uitgangspunt om erachter te komen wat een medewerker wil en waar hij aanleg voor heeft. Als je weet wat iemand wil, kun je ‘talent based’ coachen en kansrijke ontwikkelafspraken maken.

Selecteren

De TMA talenteninformatie is uitermate geschikt voor werving en selectie. U kunt bijvoorbeeld een preselectie doen op basis van de match tussen persoonlijk talent en een profiel voor een functie of rol. Daarnaast kunt u de talenteninformatie ook gebruiken om diepgaand kennis te maken met een kandidaat.

Loopbaan en mobiliteit

De talentenanalyse kan gebruikt worden als loopbaaninstrument om te kijken wat het potentieel van mensen is en waar toekomstige baanmogelijkheden liggen. U kunt ook specifieke profielen matchen met de talenten van een kandidaat, zodat u kunt zien welke functies of rollen optimaal passen bij een persoon.

Talentpool

Als een organisatie de talentenanalyse organisatiebreed inzet, kan er een talentenpool opgezet worden. Per persoon ziet u dan welke talenten aanwezig zijn en voor welke competenties mensen aanleg hebben. Organisaties kunnen in de talentpool ook makkelijk zoeken naar de beste talenten voor projecten, functies of rollen.