Lange tijd dacht ik dat het bij ‘persoonlijke ontwikkeling’ vooral ging om het creëren van iets nieuws. Beter worden in iets wat je van nature niet zo makkelijk doet. Nieuwe kennis of vaardigheden opdoen in een opleiding.

Een aantal beelden gaven me gaandeweg een ander zicht op het begrip ‘persoonlijke ontwikkeling’. Die beelden deel ik graag met jou.

 

Denk aan een ingepakt kado. Het is omwikkeld, bijv. met papier. Of denk aan een snoepje met een wikkel er om heen.Verwijder je de wikkels, dan ben je aan het ont-wikkelen.

Ontwikkelen is in deze situatie niet: iets nieuws maken, maar iets wat er al is naar boven halen, zichtbaar maken. Het kado (of het snoepje) was er immers al, maar werd pas zichtbaar nadat je de laagjes die er omheen waren gewikkeld eraf haalde, ont-wikkelde. Daardoor kom je bij de kern.

 

En denk ook eens aan het ontwikkelen van een kluwen wol. Wat gebeurt er als je zo’n kluwen ont-wikkelt?

Ook hier is sprake van materiaal dat je al hebt. Je maakt de draden die door of over elkaar zijn gedraaid, voorzichtig los, je ontwart ze en ordent ze tot een overzichtelijke bol wol. Door de kluwen te ont-wikkelen ontdek je welk materiaal je tot je beschikking hebt om er iets prachtigs van te maken, voor jezelf en/of voor anderen.

 

 

Een mooi beeld uit de natuur als het gaat om ontwikkelen is de wording van een varenplant. Bij de jonge plant zijn de bladen eerst helemaal opgerold. Naar mate de plant ouder wordt, wikkelt hij zijn prachtig gevormde bladen helemaal af. De plant ont-wikkelt zijn bladen.
Het bijzondere groeiproces van deze bladeren is echt de moeite waard om je eens in te verdiepen. Het is een heel uniek  proces, het wijkt geheel af van groeiprocessen van andere planten.

 

Met deze beelden kwam ik tot het besef waar het bij persoonlijke ontwikkeling om gaat:

 Meer bewust zijn van wie je werkelijk bent: ontdek je eigen unieke kracht, talenten en kwaliteiten.
 Werken aan zelfinzicht en zelfvertrouwen.
 Meer bewust zijn van de problemen die je tegenkomt in het leven en hoe je daar mee omgaat.
 Meer bewust zijn van je verleden en je eigen invloed op het heden.
 Meer bewust zijn van de invloed van jouw gedrag op jezelf en op anderen.
 Het doorbreken van belemmerende gedachten en gevoelens.

Kortom: Het gaat over loslaten wat je tegenhoudt om echt jezelf te zijn.

Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling is een proces dat te vergelijken is met het pellen van een ui.
Na het verwijderen van iedere laag kom je steeds dichter bij de kern: je authentieke zelf.

Wil jij dat ook en wil je meer weten hoe ik je daarbij kan begeleiden, maak dan nu een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Bel: 06-12902108 of neem contact op via het contactformulier.

 

 

Persoonlijke ontwikkeling………Wat is dat voor jou?