Heldere kleurentaal geeft inzicht in jezelf en de ander

Insights© Discovery is een krachtig instrument dat leidt tot effectieve communicatie van individu en team. Inzicht in jezelf en inzicht in anderen maakt verbinding mogelijk. En verbinding leidt tot succes.
Insights© Discovery werkt met een heldere kleurentaal en 8 persoonlijkheidstypen waarvan 72 profielen zijn afgeleid.

Deze profielen beschrijven voorkeuren die leiden tot gedrag en interactie. Zij zijn een beschrijving vrij van waardeoordelen en uitgaand van de kwaliteiten van elk individu.

De methodiek is gebaseerd op het baanbrekend werk van Carl Gustav Jung. Andrew en Andy Lothian, oprichters van Insights, ontwikkelden hierop geïnspireerd instrumenten die ingezet worden om persoonlijke en professionele effectiviteit van mensen en teams te verhogen.

 

Insights© Discovery, persoonlijke effectiviteit

Nadat je een online vragenformulier hebt ingevuld wordt een persoonlijk en op maat gesneden profiel gegenereerd.

Dit profiel geeft inzicht in hoe jouw voorkeuren doorwerken in de wijze waarop je tegen situaties en mensen aankijkt en wat maakt dat je handelt op de manier zoals je dat doet.

Ieder mens is hierin uniek en de verschillen tussen mensen zijn waardevol in het contact onderling, in het samenwerken en in het leidinggeven. Inzicht in de eigen voorkeuren en in die van de ander leidt tot een hogere effectiviteit.

In een persoonlijk gesprek wordt jouw eigen profiel toegelicht en krijg je inzicht in hoe jouw profiel op een succesvolle wijze kan bijdragen aan jouw eigen persoonlijke en professionele effectiviteit.

Je krijgt handvatten waar je direct mee aan de slag kunt. Vervolgens kan in een coachtraject gewerkt worden aan de vraagstellingen die je hebt. Deze individuele benadering borgt dat je zelf eigenaar bent van jouw ontwikkeltraject.