Zichtbaar zijn

We kennen allemaal de oproep om goed zichtbaar te zijn in het verkeer, met name nu het buiten weer veel langer donker is. Niemand twijfelt aan het belang van die zichtbaarheid.

Ook op ander gebieden is het belangrijk om jezelf zichtbaar te maken, wat denk je bijvoorbeeld van jouw zichtbaarheid op de huidige arbeidsmarkt?

Wist je dat 70% van alle vacatures tegenwoordig via netwerken wordt ingevuld? Netwerken, dat is: het in kaart brengen, leggen en onderhouden van contacten die je verder kunnen helpen met je ontwikkeling op het gebied van werk of privé. Wil je “in beeld komen”, dan ontkom je er dus niet aan om proactief te zijn.

Het belang van zichtbaarheid  voor jou als individu op de arbeidsmarkt wordt steeds belangrijker. Anderen willen  weten wie je bent en wat ze aan je hebben voordat ze iets van je aannemen. Niet zichtbaar zijn kan een negatief effect op anderen hebben. Men kan denken dat je niet betrokken bent, onverschillig of zelfs arrogant, of ze concluderen dat je niet competent bent in je werk omdat je onzichtbaar bent.

Zichtbaarheid zorgt er voor dat mensen weten wat ze aan je hebben. Ze leren je kennen en daardoor is het voor hen gemakkelijker  om voor jou te kiezen tijdens een sollicitatiegesprek of om jou rechtstreeks te benaderen voor een functie.

 

Je zichtbaarheid wordt beïnvloed door je buitenkant én je binnenkant. Je lichaamshouding, gezichtsexpressie, manier van bewegen, spreken en manier van kleden, maar ook je zelfbeeld, gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en je vertrouwen in anderen beïnvloeden je zichtbaarheid.

En evengoed  geven gevoelens, overtuigingen, verlangens, waarden en normen kleur aan je gedrag. Daarmee laat je zien wie je bent.

Ik zie in loopbaanbegeleiding vaak dat nut en noodzaak van zichtbaarheid voor de client wel helder is maar dat  ‘iets’ hem of haar tegen houdt. Soms zijn het de associaties met zichtbaarheid: opschepperig gedrag, haantjesgedrag, jezelf overschreeuwen, arrogantie,  enz. Of twijfels over aanwezige kennis en kunde: ‘Er zijn al zoveel anderen, wie zit er nou op mij te wachten?’ ‘Anderen zijn veel beter, straks val ik door de mand.’

 

Ontstaan van onzichtbaar gedrag

Waar komt “onzichtbaar gedrag” vandaan? O.a. de werking van ons oerbrein speelt daarbij een rol. Ons oerbrein zegt ons dat het spannend en gevaarlijk is wanneer jezelf zichtbaar maakt.  Het kan ervoor zorgen dat je bang bent om buiten de groep te vallen; dat je liever “ongelukkig in bekende omstandigheden” bent dan “gelukkig in onbekende omstandigheden”. Het oerbrein werkt vanuit automatisme, instincten en emoties en heeft 2 belangrijke functies: het vermijden van pijn en het nu willen hebben van plezier.

Maar  als mens heb je naast je oerbrein ook een denkbrein waarmee je logisch kunt beredeneren, beslissingen kunt nemen en uitstellen. Met je denkbrein kun je je angst voor zichtbaarheid overstijgen. Dat heeft alles te maken met de werking van je gedachten. Want gedachten leiden tot bepaalde emoties, emoties leiden tot (een gebrek aan) actie, en daarmee tot (een gebrek aan) resultaat).

Een voorbeeld: Je denkt: wie zit er nou op mij te wachten? Je voelt door deze gedachte onzekerheid of twijfel. Vervolgens komt je oerbrein in actie (gevaar!) met als gevolg (een gebrek aan) actie, zoals uitstelgedrag of jezelf klein maken (gevaar geweken). Met als resultaat : onvoldoende zichtbaar, geen  baan (of geen promotie). Dit leidt tot de bevestiging van je oude gedachte: zie je wel … niemand zit op mij te wachten, wat is nou mijn toegevoegde waarde, enz. En daarmee is de cirkel rond.

 

Andere resultaten 

Wil je andere resultaten,  begin dan met andere gedachten. Dat klinkt simpel…… Toch is het mogelijk.  In plaats van te blijven hangen in je belemmerende gedachte kun je op zoek gaan naar een gedachte die óók waar is. Bijvoorbeeld: Ik ben geen groentje; ik heb veel kennis en ervaring; ik heb veel levenservaring;ik ben een professional in dit vakgebied; door zichtbaar te worden kan ik meer mensen helpen;lang niet iedereen weet wat ik doe of hoe ik de ander kan helpen.

Denk aan deze nieuwe gedachte, als de oude gedachte weer op komt.

 

Onzichtbaar gedrag uit angst

Je kunt ook “onzichtbaar gedrag”hebben ontwikkeld vanuit een (om welke reden dan ook) ontstane  angst om afgewezen te worden, dat je er niet toe doet of dat je tot last bent. Je ervaringen tijdens de eerste levensfase hebben voor een groot deel bepaald hoe je je hebt ontwikkeld wat betreft eigenwaarde, zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Ieder mens wordt beïnvloed door de cultuur, tijdsgeest, opvoeding, omstandigheden, voorbeeldgedrag en positie in het gezin. Hierdoor kunnen gevoeligheden zijn ontstaan (bang om afgewezen te worden) en drijfveren (ik zal bewijzen dat ik de moeite waard ben), die onbewust als een rode draad door je leven lopen.

 

Hoe kom je uit de mist van onzichtbaarheid?

 Stap 1

Bewustwording en compassie

Zichtbaar zijn vraagt allereerst bewust zijn van wie je bent geworden. Wat ligt verborgen om ontdekt te worden? Als je dat weet, kun je deze verborgen delen de ruimte geven. Onderzoek daarom (eventueel met professionele hulp) de achtergrond van jouw onzichtbaarheid. Dat betekent dat je je bewust wordt van alle aspecten die jou hebben beïnvloed, zonder daarmee een “schuldige” aan te wijzen. Ieder mens heeft hierin zijn uniek verhaal.

Je stuit dan wellicht op negatieve denkbeelden en irreële angsten. Zo heeft de één de veronderstelling dat zijn ouders verwachtten dat hij zijn eigen problemen oploste en was hij ervan overtuigd dat hij geen last mocht zijn. Daardoor durfde hij ook in zijn volwassen leven geen hulp te vragen.

Zelf ben ik opgegroeid in een arbeidersgezin waarin het verwachtingspatroon voor groei en ontwikkeling niet heel hoog lag. “Wij zijn maar gewone mensen, sommige zaken zijn voor ons niet weggelegd”. Daardoor heb ik moeite gehad om mezelf te laten zien en mijn mening te laten horen.

Word je je bewust van de aspecten die jou hebben beïnvloed, dan ga je ervaren dat je niet vrij bent. Niet vrij zijn kan leiden tot gespannenheid, afwachtendheid, angst,  onzekerheid of juist hardheid, controlerend en eisend. Niet vrij zijn betekent dat een deel van jezelf er niet mag zijn. Dat kan zich uiten in je inhouden, je aanpassen, contact vermijden, je afsluiten van je gevoel, je  steeds maar richten op harmonie, conflicten vermijden, afhankelijk zijn, bevestiging vragen of het anderen naar de zin maken.

 

Stap 2

Een positief zelfbeeld ontwikkelen

Wanneer je je gaat verbinden met het deel dat positief over jezelf denkt kom je gemakkelijker in beweging. Focus op positieve gevoelens, gedachten en gedrag. Het lijkt in het begin wat overdreven en niet geloofwaardig. Dat is een fase waar je doorheen moet.

Neem steeds aan het eind van een dag jouw activiteiten door met een positieve bril. Des te vaker je zaken positief benadert, des te eerder ga je het geloven. Benoem positief gedrag:

  • Ik ben behulpzaam, aardig want …; • Ik kan goed organiseren want …; Ik werk graag alleen • Ik geniet van fietsen, wandelen; • Ik ben goed zoals ik ben.

 

Stap 3

Volg je verlangens 

Hoe wil je dat jouw leven er over vijf jaar uitziet? Visualiseer je verlangens en ervaar hoe dat voelt. Dat kan een sterke motivatie zijn.

 

Stap 4

Gevoelens gebruiken als kompas

Gevoelens helpen je richting te geven in dit proces. Ze maken je duidelijk waar je van houdt, wat je vervelend vindt, waar je tegen opziet of waar je blij van wordt. Emoties zijn ook nodig om met teleurstelling en tegenslag om te gaan en je verbonden te voelen met anderen. Ze helpen je richting te geven in dit proces.

 

Stap 5

Beschrijf een nieuw zelfbeeld

Maak een nieuwe omschrijving van je persoonlijkheid, zodat je jouw belemmeringen en beperkingen kunt opheffen. Richt je aandacht op nieuwe mogelijkheden die jouw zichtbaarheid vergroten.

Je grootste uitdaging is jezelf te laten zien met al die gevoelens die wellicht in de verboden zone zaten.

Door positief over jezelf te denken ga je je beter voelen. Daardoor krijg je meer zin om iets te ondernemen of initiatieven te nemen. Je doorbreekt een negatieve cirkel. Je gaat meer vrijheid ervaren en voelt je meer in balans. Vrij zijn betekent spontaan zijn, nieuwsgierig zijn, je mening geven, aandacht vragen, hulp vragen en voor jezelf opkomen.

Hoe zichtbaar ben jij?