Het verhaal van de boer met de kip en de gouden eieren.

Hoewel Pasen al weer even achter de rug is gingen mijn gedachten gisteren naar eieren: hele bijzondere eieren. De aanleiding daarvoor was dat ik het boek ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ van Stephen R. Covey weer eens uit de kast haalde. Een boek dat ik iedereen die wil investeren in persoonlijk leiderschap van harte kan aanbevelen!
In dit boek verwoordt Covey op een bijzonder mooie manier het belang van effectief omgaan met persoonlijke talenten en kwaliteiten. Hij doet dat aan de hand van een fabel van de Griekse Aesopus:

Er was eens een boer, een arme boer met een aantal kippen in een hok. Op een dag, toen hij de eieren wilde gaan rapen zag hij iets schitteren in het nest van zijn lievelingskip. Hij keek nog eens goed en zag in het nest iets heel bijzonders liggen, een schitterend gouden ei. En elke nieuwe dag legde de kip opnieuw een gouden ei. De boer denkt slim te zijn en besluit de kip te slachten om de eieren er allemaal uit te halen. Maar toen hij het dier opensneed, was er geen gouden ei te bespeuren. En vanaf dat moment zou hij er ook nooit meer een aantreffen: de kip is dood”.

Effectiviteit wordt vaak bezien vanuit het beeld van het gouden ei: hoe meer je produceert, hoe effectiever je bent. Zo heb ik ook vaak gekeken naar mijn eigen effectiviteit. Mijn tomeloze energie en grenzeloze loyaliteit werd vaak door anderen geprezen.En stiekem was ik daar best trots op.  Totdat de burn-out zich aandiende………

De fabel laat zien dat effectiviteit afhankelijk is van twee factoren: het geproduceerde (de gouden eieren) en het productiemiddel (de kip).

Richt je je op de gouden eieren en verwaarloos je de kip, dan raak je binnen afzienbare tijd het “middel” dat de eieren produceert kwijt. Heb je daarentegen alleen maar oog voor de kip, dan zul je al snel niet meer in staat zijn jezelf en je productiemiddel (materieel, financieel, mensen) te onderhouden. Een te gepamperde kip is op lange termijn ook niet effectief. Veeleisendheid, arrogantie en weglopen voor verantwoordelijkheden kunnen dan zomaar de kop opsteken.

Kortom: effectiviteit is een kwestie van evenwicht. Het gaat om de balans tussen de gewenste productie (de gouden eieren) en de zorg voor het productiemiddel (de kip).

 

Hoe creëer jij voor jezelf de balans tussen de “gouden eieren” en de zorg voor het “middel” dat die eieren produceert?

 

 

De kip met de gouden eieren